Novinky

Kontrolní hlášení - sankce

04.11.2015 11:47
Zákon o DPH v § 101h stanoví povinnost uhradit pokutu ve výši: 1 000 Kč, pokud nepodal kontrolní hlášení ve lhůtě a dodatečně je podá, aniž by k tomu byl vyzván, 10 000 Kč, pokud kontrolní hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně...

DPH už jen elektronicky od 1.1.2016

02.10.2015 12:23
Od 1.1.2016 budou povinni podávat DPH elektronicky všichni plátci bez výjimky. Tedy i fyzické osoby-malí živnostníci. K tomu přibude povinnost podávat kontrolní hlášení, poprvé za leden 2016 (neplést s elektronickou evidencí tržeb, která bude později!). Právnické osoby měsíčně bez ohledu na...

Upozornění k tiskopisům DPFO za 2014

07.12.2014 19:28
(ze zprávy Finanční správy) Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2014. Tiskopis: "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014" označený 25 5405 MFin 5405 vzor č. 21, pokyn k jeho vyplnění...

Novelizace zákona o omezení plateb v hotovosti od 1.12.2014

02.12.2014 21:19
K datu 1.12.2014 nabývá účinnosti novelizace zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Zásadní změnou je snížení denního limitu pro platby v hotovosti z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. Zákon o omezení plateb v hotovosti se nově vztahuje i na poskytnutí peněžních zápůjček. Co to znamená?...

Sleva na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014

07.10.2014 20:10
Ústavní soud postupně ve dvou rozsudcích rozhodl, že odebrání základní slevy důchodcům v letech 2013 a 2014 bylo protiústavní. Nejdříve takto rozhodl pro rok 2014 (což je v prvé řadě důležité pro zaměstnané důchodce, kteří platí daň z příjmů zálohově každý měsíc prostřednictvím svého...

Daň ze závislé činnosti v roce 2014

10.01.2014 11:55
Daň ze závislé činnosti (zaměstnání, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale také zdanění statutárních orgánů a členů statutárních orgánů) doznalo od 1.1.2014 důležitých změn: srážkovou daní (daň zvláštní sazbou, § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů) je možno zdanit pouze příjmy z...

Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. ledna 2014

07.01.2014 17:33
Informace pro OSVČ: Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. ledna 2014 V důchodovém pojištění OSVČ nastává od 1. 1. 2014 zásadní změna při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Ta je nově považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla SVČ vykonávána...

Daň z nemovitých věcí v roce 2014

07.01.2014 11:17
6.1.2014, Zdroj: Finanční správa Dnem 1.1.2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především v návaznosti na změny, které v soukromém právu přináší...

Zastupování daňových subjektů (mj. daňovým poradcem)

22.10.2013 10:46
Osoba zúčastněná na správě daní se může dát v daňovém řízení zastupovat zmocněncem, jehož si zvolí. Ve stejné věci může být současně zvolen pouze jeden zmocněnec. Zmocněnec, nejde-li o daňového poradce nebo advokáta, není oprávněn zvolit si dalšího zmocněnce, s výjimkou zmocněnce pro doručování...

Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle § 109/2/c) zákona o DPH

14.10.2013 01:02
GFŘ zveřejnilo novou informaci, kde opět odsouvá termín, kdy začne uplatňovat ručení za nezaplacenou daň při platbě za zdanitelné plnění zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně u poskytovatele...
Všechny články