Novinky

Zprávičky 5/2013

23.05.2013 21:19
Finanční správa ČR zveřejní prvního nespolehlivého plátce v Registru plátců DPH Od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. Správce daně dle ustanovení § 106a odst. 6 zákona o DPH...

DPH: Změny ve pravidlech pro daňové doklady od 1.1.2013

27.01.2013 19:20
Na tomto místě připravujeme obsáhlejší článek o pravidlech vystavování daňových dokladů pro účely především DPH, ale i účetnictví, a také elektronické fakturace. Jako první důležitou informaci přinášíme změnu sdělení pro účely přenesené daňové povinnosti. Zatímco v minulém roce 2012 poskytovatel...

Sleva na dani pro starobní důchodce pro roky 2013-2015

27.01.2013 19:00
Novelou zákona o daních z příjmů byla pro roky 2013-2015 zrušena základní sleva na dani pro poplatníky, kteří k 1.1. daného roku pobírali starobní důchod. Někteří poplatníci ve snaze získat slevu na dani zpět požádali správu sociálního zabezpečení o zastavení výplaty starobního důchodu k 1.1.2013...

2013 - Nové sazby stravného, PHM, SP, ZP + změna struktury FÚ, nová čísla účtů FÚ

27.01.2013 18:57
V sekci Rady a informace jsou upraveny články ohledně nových sazeb pro rok 2013 (stravné, průměrné ceny pohonných hmot, amortizace, sociální a zdravotní pojištění podnikatelů) a přidán článek ohledně změny struktury finančních úřadů od 1.1.2013, včetně nových čísel účtů na placení daní.

DPH: údaje v registru - zveřejnění bankovních účtů vs. ručení za daň

10.01.2013 19:38
Novela zákona o DPH vyšla ve Sbírce zákonů právě dne 31.12.2012 pod č. 502/2012 Sb. Podle této novely má plátce povinnost uvést čísla svých bankovních účtů používaných k ekonomické činnosti, přičemž tato čísla budou zveřejněna na internetu ve veřejně přístupném registru plátců. Plátce má...

Povinnost elektronického podání ve správě daní

18.09.2012 09:48
Dle současné zákoné úpravy jste povinni podávat elektronicky pouze souhrnná hlášení, výpisy z evidence přenesené daňové povinnosti podle § 92e a žádosti o vrácení daně v členských státech EU - to vše podle zákona o dani z přidané hodnoty (DPH). Podle chystané novely zákona o DPH se...

Změna státního příspěvku k důchod. připoj. od 1. ledna 2013

31.08.2012 22:58
Na státní příspěvek má od ledna 2013 nárok účastník, který zaplatil na daný měsíc příspěvek ve výši alespoň 300 Kč. Měsíční příspěvek účastníka a měsíční státní příspěvek v roce 2012 a 2013 Příspěvek účastníka 100 Kč 200 Kč 300 Kč 400...

Informace GFŘ k režimu přenesené daňové povinnosti vydaná ve spolupráci s ČSÚ

31.08.2012 19:18
GENERÁLNÍ  FINANČNÍ  ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní   V Praze 31. 8. 2012 Č.j.: 29 726/12-3210-010311   Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ k některým otázkám zatřídění stavebních prací...

Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění - režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

07.02.2012 19:29
Česká daňová správa (Generální finanční ředitelství) zveřejnilo tabulku některých činností, u kterých byly pochybnosti o zařazení do režimu přenesené daňové povinnosti. Tato tabulka vychází z nejčastějších dotazů vznesených na úřad GFŘ. V této tabulce dává příkladné zařazení uvedených činností a...

Změny, které přináší důchodová reforma

08.01.2012 17:26
  Díky přehlasování Senátu Poslaneckou sněmovnou prošly zákony související s penzijní reformou. Přestože je účinnost zákonů od 1. 1. 2013, již od poloviny prosince 2011 začal platit § 184 zákona o doplňkovém penzijním připojištění. Ten říká, že žádosti o převod prostředků...
Všechny články