Novinky

DPH - Přenesená daňová povinnost ve stavebnictví od 1.1.2012

15.12.2011 22:24
Níže najdete klasifikaci úkonů, které od 1.1.2012 podléhají novému režimu přenesené daňové povinnosti k DPH (PDP). K tomu doporučuji se také podívat na podrobnější vysvětlivky na webu Českého statistického úřadu ZDE. Tam se můžete lépe orientovat, zda zrovna vaše činnost, kterou fakturujete,...

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení § 44 a § 46 - od 1. 4. 2011

18.03.2011 15:19
17.3.2011, Zdroj: Česká daňová správa Cílem informace je upozornit na možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (dále jen „oprava“). Příslušné ustanovení v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) je § 44 a...

Změna termínu pro podání daňového přiznání od 2011

05.02.2011 21:51
(Tisková zpráva MF ČR) Od 1. 1. 2011 s účinností daňového řádu dochází u některých daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování k posunu termínu pro jejich podání. Tato změna vychází z ustanovení daňového řádu týkajícího se počítání lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let. Lhůta nově běží až ode...

Zavření pokladen finančních úřadů na přelomu roku 2010/11 !!!

09.12.2010 15:33
V roce 2010 budou z provozních důvodů pokladny finančních úřadů pro výběr daní v hotovosti otevřeny do 15. 12. 2010 (včetně). V roce 2011 budou tyto pokladny otevřeny od 10. ledna 2011 Ve smyslu platných rozpočtových pravidel končí rozpočtový rok dnem 31. 12. 2010. Aby bylo možné zúčtovat veškeré...

Daňová složenka končí

09.12.2010 15:32
Projekt „daňové složenky“, který česká daňová správa spustila v roce 2006, v letošním roce končí. Daňoví poplatníci byli v minulých letech zvyklí, že daňovou složenku, která umožňovala zaplacení daně bez úhrady poplatku za převod peněz, pravidelně dostávali, pokud se jich týkala daň z nemovitostí....

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v roce 2011

07.12.2010 19:37
Důležité upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků zaměstnávající v roce 2010 daňové nerezidenty: podle ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh pouze...

Změna zdanění důchodů od r. 2011

07.12.2010 18:14
Nadále trvá osvobození důchodů a penzí do výše 36násobku minimální mzdy, tedy 288 000 Kč za rok. Od roku 2011 platí výjimka z tohoto pravidla - pokud součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka daně přesáhne ve zdaňovacím období (kalendářním roce)...

Nový daňový řád od roku 2011

20.10.2010 10:01
Od 1.1.2011 vstoupí v platnost dlouho připravovaný zákon o správě daní, zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád. Nahrazuje 17 let starý zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který za tu dobu byl natolik pozměněn judikaturou, že jeho přímé používání bylo nemožné. Bohužel i v novém zákoně je...

Připravované změny daní z příjmů pro rok 2011

17.10.2010 11:20
Článek vychází pouze z informací na školení, která jsme jako členové KDP ČR absolvovali, nikoliv z médií, kde jsou často informace zkreslené. Článek pouze zmiňuje oblasti, ve kterých jsou navrhovány změny, detailní rozpis zpracujeme až na základě schválených změn. Změny jsou zatím schválené vládou,...

FÚ: Daň z příjmů právnických osob - chybné účtování přebytků na skladě

14.10.2010 13:36
Zdroj: Česká daňová správa V rámci daňové kontroly na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářní rok 2006 bylo zjištěno, že daňový subjekt prováděl účtování o pořízení a úbytku zásob způsobem B. V rámci inventarizace zásob zjistil a vyčíslil inventarizační rozdíly (manka a...
Všechny články