Novinky

FÚ: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funk. pož. – vznik stálé provozovny

14.10.2010 13:30
Zdroj: Česká daňová správa Na základě kontroly daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období r. 2006 byla správcem daně provedena kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období r. 2005, 2006 a 2007 u daňového subjektu – zahraniční fyzické...

FÚ: Daň z příjmů fyzických osob a daň z přidané hodnoty – aukční servery

14.10.2010 13:16
Zdroj: Česká daňová správa U daňového subjektu byla zahájena daňová kontrola v rámci probíhající kontrolní akce zaměřené na společnosti provozující aukční servery. Ze zaslané databáze společnosti provozující aukční server bylo zjištěno, že daňový subjekt obchodoval v roce 2007 přes aukční...

Informace MF ČR k uplatňování ceny obvyklé při odvodu DPH (aktualizováno)

10.05.2010 22:59
Ministerstvo financí ČR vydalo oficiální informaci k §36a zákona o DPH, který od 1.1.2010 nově zavedl povinnost odvodu DPH z ceny obvyklé namísto sjednané, při prodeji osobám ve zvláštním vztahu k plátci. Zde naleznete plné znění, při nejasnostech při aplikaci se obraťte na některého z daňových...

Vrácení části plateb sociálního pojištění z mezd za 1. pol. 2007 - ZAMÍTNUTO (aktualizováno)

09.01.2010 01:46
 V médiích probíhá bouřlivá diskuze ohledně chyby státních orgánů (především zákonodárných) v roce 2007, která BY MOHLA vést k vrácení zaplaceného sociálního pojištění z mezd, které platí zaměstnavatel za sebe (tedy nikoliv ze mzdy zaměstnance) za měsíce 1-6/2007. V této souvislosti je třeba...

Paušál na provoz automobilů (od r. 2009)

04.01.2010 22:51
V loňském roce schválila Poslanecká sněmovna tzv. paušál na provoz motorových vozidel. Tento paušál lze uplatnit až na 3 vozidla v majetku nebo v nájmu poplatníka fyzické či právnické osoby. Je nutno splnit řadu podmínek, z nichž některé byly natolik sporné, že si vyžádaly společné stanovisko...
Všechny články