Archiv článků

Cestovní náhrady tuzemské a průměr. ceny PHM (vč. 2018)

07.01.2018 14:12
Stravné při tuzemské pracovní cestě (pro zaměstnance rozpočtového sektoru): délka prac. cesty 5-12 hod. 12-18 hod. > 18 hodin  vyhláška od 1.1.2018 78-93 Kč 119-143 Kč 186-223 Kč Vyhláška 463/2017 od 1.1.2017 72-86 Kč 109-132...

Nová čísla účtů finančních úřadů od 1.1.2013

30.12.2016 02:13
Nový zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, účinný od 1.1.2013, zavádí ze současných 199 finančních úřadů nově pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1....

Kontrolní hlášení - sankce

04.11.2015 11:47
Zákon o DPH v § 101h stanoví povinnost uhradit pokutu ve výši: 1 000 Kč, pokud nepodal kontrolní hlášení ve lhůtě a dodatečně je podá, aniž by k tomu byl vyzván, 10 000 Kč, pokud kontrolní hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně...

DPH už jen elektronicky od 1.1.2016

02.10.2015 12:23
Od 1.1.2016 budou povinni podávat DPH elektronicky všichni plátci bez výjimky. Tedy i fyzické osoby-malí živnostníci. K tomu přibude povinnost podávat kontrolní hlášení, poprvé za leden 2016 (neplést s elektronickou evidencí tržeb, která bude později!). Právnické osoby měsíčně bez ohledu na...

Minimální zálohy a pojištění sociální a zdravotní (2010-2015)

10.01.2015 00:00
Od ledna každého roku je zvýšena minimální záloha na zdravotní pojištění. Všichni, kteří platí méně než nové minimum, si musejí od zálohy za leden (splatnost do 8.února) tuto platbu zvýšit na minimum. Výjimkou jsou osoby, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. U sociálního...

Jednotné kurzy pro rok 2014 (GFŘ D-20)

09.01.2015 23:50
Generální finanční ředitelství  Odbor 11 – Daní z příjmů  č.j. 67 515/14/7100-10111-010440  Referent: Ing. Kateřina Illetško, tel. 296 854 356  V Praze dne 2. 1. 2015 Pokyn GFŘ D-20 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o...

Upozornění k tiskopisům DPFO za 2014

07.12.2014 19:28
(ze zprávy Finanční správy) Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2014. Tiskopis: "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014" označený 25 5405 MFin 5405 vzor č. 21, pokyn k jeho vyplnění...

Novelizace zákona o omezení plateb v hotovosti od 1.12.2014

02.12.2014 21:19
K datu 1.12.2014 nabývá účinnosti novelizace zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Zásadní změnou je snížení denního limitu pro platby v hotovosti z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. Zákon o omezení plateb v hotovosti se nově vztahuje i na poskytnutí peněžních zápůjček. Co to znamená?...

Sleva na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014

07.10.2014 20:10
Ústavní soud postupně ve dvou rozsudcích rozhodl, že odebrání základní slevy důchodcům v letech 2013 a 2014 bylo protiústavní. Nejdříve takto rozhodl pro rok 2014 (což je v prvé řadě důležité pro zaměstnané důchodce, kteří platí daň z příjmů zálohově každý měsíc prostřednictvím svého...

Daň ze závislé činnosti v roce 2014

10.01.2014 11:55
Daň ze závislé činnosti (zaměstnání, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale také zdanění statutárních orgánů a členů statutárních orgánů) doznalo od 1.1.2014 důležitých změn: srážkovou daní (daň zvláštní sazbou, § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů) je možno zdanit pouze příjmy z...