Archiv článků

Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. ledna 2014

07.01.2014 17:33
Informace pro OSVČ: Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. ledna 2014 V důchodovém pojištění OSVČ nastává od 1. 1. 2014 zásadní změna při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Ta je nově považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla SVČ vykonávána...

Jednotné kurzy pro rok 2013 (GFŘ D-16)

07.01.2014 14:51
Generální finanční ředitelství  Odbor 11 – Daní z příjmů  Č.j.: 61 009/13-3120-010440  Referent: Ing. Kateřina Illetško, tel. 296 854 356  V Praze dne 2. 1. 2014 Pokyn GFŘ D-16 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z...

Daň z nemovitých věcí v roce 2014

07.01.2014 11:17
6.1.2014, Zdroj: Finanční správa Dnem 1.1.2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především v návaznosti na změny, které v soukromém právu přináší...

Zastupování daňových subjektů (mj. daňovým poradcem)

22.10.2013 10:46
Osoba zúčastněná na správě daní se může dát v daňovém řízení zastupovat zmocněncem, jehož si zvolí. Ve stejné věci může být současně zvolen pouze jeden zmocněnec. Zmocněnec, nejde-li o daňového poradce nebo advokáta, není oprávněn zvolit si dalšího zmocněnce, s výjimkou zmocněnce pro doručování...

Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle § 109/2/c) zákona o DPH

14.10.2013 01:02
GFŘ zveřejnilo novou informaci, kde opět odsouvá termín, kdy začne uplatňovat ručení za nezaplacenou daň při platbě za zdanitelné plnění zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně u poskytovatele...

Zprávičky 5/2013

23.05.2013 21:19
Finanční správa ČR zveřejní prvního nespolehlivého plátce v Registru plátců DPH Od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. Správce daně dle ustanovení § 106a odst. 6 zákona o DPH...

DPH: Změny ve pravidlech pro daňové doklady od 1.1.2013

27.01.2013 19:20
Na tomto místě připravujeme obsáhlejší článek o pravidlech vystavování daňových dokladů pro účely především DPH, ale i účetnictví, a také elektronické fakturace. Jako první důležitou informaci přinášíme změnu sdělení pro účely přenesené daňové povinnosti. Zatímco v minulém roce 2012 poskytovatel...

Sleva na dani pro starobní důchodce pro roky 2013-2015

27.01.2013 19:00
Novelou zákona o daních z příjmů byla pro roky 2013-2015 zrušena základní sleva na dani pro poplatníky, kteří k 1.1. daného roku pobírali starobní důchod. Někteří poplatníci ve snaze získat slevu na dani zpět požádali správu sociálního zabezpečení o zastavení výplaty starobního důchodu k 1.1.2013...

2013 - Nové sazby stravného, PHM, SP, ZP + změna struktury FÚ, nová čísla účtů FÚ

27.01.2013 18:57
V sekci Rady a informace jsou upraveny články ohledně nových sazeb pro rok 2013 (stravné, průměrné ceny pohonných hmot, amortizace, sociální a zdravotní pojištění podnikatelů) a přidán článek ohledně změny struktury finančních úřadů od 1.1.2013, včetně nových čísel účtů na placení daní.

DPH: údaje v registru - zveřejnění bankovních účtů vs. ručení za daň

10.01.2013 19:38
Novela zákona o DPH vyšla ve Sbírce zákonů právě dne 31.12.2012 pod č. 502/2012 Sb. Podle této novely má plátce povinnost uvést čísla svých bankovních účtů používaných k ekonomické činnosti, přičemž tato čísla budou zveřejněna na internetu ve veřejně přístupném registru plátců. Plátce má...