Věnujte se svému podnikání v klidu

Naše firma je tu od toho, aby za vás sledovala zákony, radila a vyřizovala veškeré mzdové, účetní a daňové záležitosti.

  • zpracujeme nebo zkontrolujeme vaše účetnictví či daňovou evidenci, i následné daňové přiznání
  • zpracujeme mzdy, podáme veškerá hlášení na úřady, půjdeme za vás na kontroly OSSZ, ZP, i FÚ
  • navrhneme daňovou optimalizaci, poskytneme odloženou lhůtu pro podání přiznání a zaplacení daně z příjmů minimálně o 3 měsíce, vyjednáme splátky daní
  • jako daňoví poradci jsme pojištěni pro daně, naše daňová rozhodnutí jsou odpovědná a jejich důsledky neseme my
  • neustále se vzděláváme, jsme členy Komory daňových poradců, pro vstup do profese jsme museli složit náročné kvalifikační zkoušky
  • poskytneme i jednotlivé daňové konzultace a daňová stanoviska ke konkrétním problémům
  • naší výhodou je osobní přístup ke klientům

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy.

Milena a Miroslav Čermákovi

Změny v zákonech v roce 2014 a následujících

V roce 2014 přišlo mnoho nejen daňových změn v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (nový občanský zákoník, nový zákon o korporacích). Změny se promítly do veřejného (daňového) práva nejen novelami skoro všech daňových zákonů, ale současně nabyly účinnosti i zcela nové zákony, např. zákon o dani z nabytí nemovitých věcí (bývalá daň z převodu nemovitosti). Další novely se očekávají k 1.1.2015.

Zodpovědně se na tyto změny připravujeme již od roku 2013, absolvujeme mnohá školení u kvalitních právníků a daňových poradců. Některé důležité změny napíšeme sem na náš web, další pravidelně sdělujeme našim klientům prostřednictvím e-mailů nebo osobních konzultací. 

Budeme se těšit i na Vás!

daňoví poradci Milena a Miroslav Čermákovi

Obecný daňový kalendář

Pozn.: připadne-li dané datum na volný den (sobota, neděle, státní svátek), posunuje se lhůta na nejbližší následující pracovní den.

Přiznání k dani z příjmů FO, PO - bez daňového poradce: za uplynulý kalendářní rok do 1. dubna násl. roku (při hospodářském roku patřičně posunuté)

Přiznání k dani z příjmů FO, PO - zpracované a podané daňovým poradcem: za uplynulý kalendářní rok do 1. července násl. roku (při hospodářském roku patřičně posunuté) - plná moc musí ale být podána/odeslána na FÚ do konce lhůty pro původní podání přiznání (tj. do 1. dubna u kalend. roku)

DPH: do 25. dne následujícího měsíce po skončení zdanitelného období (měsíc či čtvrtletí) se podává přiznání + Souhrnné hlášení + platba daně 

DPH - kontrolní hlášení: fyzické osoby stejně jako přiznání, právnické osoby stejná lhůta, ale vždy po skončení každého měsíce, bez ohledu na zdaňovací období

Daň z nemovitých věcí: přiznání se podává, pokud nastala změna k 1.1. daného roku, a to do 31. ledna daného roku (platba do 31.5., nad 5000 Kč ve dvou splátkách do 31.5. + 30.11.)

Daň silniční: přiznání + doplatek za minulý rok do 31. ledna.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - listinnou formou: za uplynulý rok - do 1. března násl. roku

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - elektronickou cestou: do 20. března násl. roku

Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou: za uplynulý rok - do 1. dubna násl. roku