Daň ze závislé činnosti v roce 2014

10.01.2014 11:55

Daň ze závislé činnosti (zaměstnání, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale také zdanění statutárních orgánů a členů statutárních orgánů) doznalo od 1.1.2014 důležitých změn:

  • srážkovou daní (daň zvláštní sazbou, § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů) je možno zdanit pouze příjmy z Dohod o provedení práce (nikoliv z Dohod o činnosti, nebo z pracovního poměru), a to až do limitu 10000 Kč (dříve byl limit 5000 Kč, jedná se o sjednocení limitu s limitem pro vznik povinnosti odvádět sociální a zdravotní pojištění z DPP)
  • pro zdanění srážkovou daní nadále platí, že se uplatní, pokud zaměstnanec nepodepsal pro daný měsíc u daného zaměstnavatele Prohlášení k dani
  • všechny ostatní případy se tedy zdaňují zálohovou daní (což může mít za důsledek nově povinnost podat daňové přiznání po skončení období, pokud se některá taková zaměstnání kryjí alespoň jeden den)
  • po skončení roku je nově možnost zahrnout do příjmů i příjmy zdaněné srážkou - není to povinnost, ale může to být výhodné hlavně pro studenty, kteří mají několik brigád, ale ne ze všech si mohli uplatnit slevu na dani - v přiznání by si ji tedy mohli "douplatnit"
Jsme daňoví poradci a pomůžeme Vám se zodpovězením důležitých otázek ohledně Vašich daní, příp. za Vás zpracujeme a podáme daňové přiznání.
Zpět