Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle § 109/2/c) zákona o DPH

14.10.2013 01:02

GFŘ zveřejnilo novou informaci, kde opět odsouvá termín, kdy začne uplatňovat ručení za nezaplacenou daň při platbě za zdanitelné plnění zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně u poskytovatele plnění zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nově tedy až do 31. prosince 2013 nebude tento postup uplatňovat. Současně upozorňuje, že je v přípravě novela zákona o DPH, která by měla omezit toto ručení podle výše úplaty, aby nebylo nutno kontrolovat účet protistrany při každé, i drobné platbě.

Přesné znění informace najdete zde:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2013_Informace_GFR_ruceni_za_nezaplacenou_dan.pdf

 

Zpět