Paušál na provoz automobilů (od r. 2009)

04.01.2010 22:51

V loňském roce schválila Poslanecká sněmovna tzv. paušál na provoz motorových vozidel. Tento paušál lze uplatnit až na 3 vozidla v majetku nebo v nájmu poplatníka fyzické či právnické osoby. Je nutno splnit řadu podmínek, z nichž některé byly natolik sporné, že si vyžádaly společné stanovisko Ministerstva financí a Komory daňových poradců na tzv. Koordinačním výboru. Každý případ proto vyžaduje individuální posouzení.

Paušál se neuplatňuje účetně, ale daňově až v daňovém přiznání. Původně měl umožnit zrušení povinnosti vést knihy jízd malým podnikatelům, to ale nakonec platí jen pro malé procento firem. Pro účely DPH i pro účely bezpečnosti práce u zaměstnanců je třeba vést knihy jízd (nebo jinou evidenci) i nadále.

Paušál lze uplatnit již za zdaňovací období začínající v roce 2009.

 

Zpět