Kontrolní hlášení - sankce

04.11.2015 11:47

Zákon o DPH v § 101h stanoví povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1 000 Kč, pokud nepodal kontrolní hlášení ve lhůtě a dodatečně je podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud kontrolní hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud nepodá kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení – formou následného kontrolního hlášení (tj. nereagoval na výzvu správce daně), nebo
  • 50 000 Kč, pokud řádné kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení (§ 101h odst. 2 zákona o DPH). 

Kromě výše uvedených správce daně uloží další pokutu tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, a to do 500 000 Kč.

POZOR! Pětidenní beztrestnost pro podání po termínu se na kontrolní hlášení nevztahuje!!!

Zpět