Nemusíte podávat přiznání, pokud...

07.02.2010 01:14

Pokud máte kromě příjmů ze zaměstnání další příjmy jen do výše 6000 Kč/rok a nepobíral jste příjmy ze zaměstnání ani jeden den současně od dvou a více zaměstnavatelů vyjma příjmů zdaněných srážkou daně, nemusíte podávat přiznání k dani z příjmů fyz. osob.

Pokud máte celkové příjmy do 15000 Kč/rok, také nemusíte podávat přiznání k dani z příjmů fyz. osob.

Některé příležitostné příjmy jsou osvobození od daně až do výše 20000 Kč.


Platí pouze pro fyzické osoby (občany). Každá situace potřebuje individuální posouzení. Výše uvedené výhody jsou pouze obecnými metodami. Pokud si nejste jisti, obraťte se na nás, my posoudíme, zda se na vás vztahují.

Zpět