Nová čísla účtů finančních úřadů od 1.1.2013

30.12.2016 02:13

Nový zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, účinný od 1.1.2013, zavádí ze současných 199 finančních úřadů nově pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012.

Pro tyto nové úřady budou zřízeny nové bankovní účty. Pro placení daní je nutné používat odpovídající číslo (matrika) bankovního účtu finančního úřadu a předčíslí bankovního účtu podle placené daně. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou:

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.

 

Zaplatit daň novým krajským finančním úřadům, tzn. na nové účty finančních úřadů, bude nejdříve možné k datu splatnosti od 1. 1. 2013, kdy budou účty otevřeny v ČNB.

Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části (matriky) platné od 1. 1. 2013. Jejich přehled je uveden v následující tabulce spolu s matrikou Specializovaného finančního úřadu, která zůstává stejná jako doposud:
Název krajského finančního úřadu
od 1. 1. 2013
Matriková část
(matrika) bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661
Specializovaný finanční úřad 77620021

Nejčastější předčíslí bankovních účtů (všechna zde):

Název daně Předčíslí účtu
Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitých věcí 7755
Daň z nabytí nemovitých věcí 7691
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
Pokuty na místě zaplacené 3746
Příslušenství daní  4706
Spotřební daň z lihu  4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky 3711
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství* 13717
Zvláštní prostředky - exekuce 35
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) 20036
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039

*)Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS). 

*)Bankovní účet s předčíslím 13717 Správní poplatky má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ) . 

*) Bankovní účty s předčíslím 2815 Daň z hazardních her, 2823 Daň z technických her a 14701 Příslušenství daně z hazardních her otevřeny v ČNB od 1. 4. 2017

Zdroj: Česká daňová správa

Zpět