Novelizace zákona o omezení plateb v hotovosti od 1.12.2014

02.12.2014 21:19

K datu 1.12.2014 nabývá účinnosti novelizace zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Zásadní změnou je snížení denního limitu pro platby v hotovosti z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. Zákon o omezení plateb v hotovosti se nově vztahuje i na poskytnutí peněžních zápůjček.

Co to znamená? Částky nad 270 tisíc Kč v jednom dni jedné osobě nesmějí být vyplaceny hotově, ale zásadně bankou.

Změna limitu má také vliv na limit pro ručení za neodvedenou DPH v případě, že poskytnete úplatu za zdanitelné plnění zčásti nebo zcela bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet poskytovatele plnění, který je správcem daně zveřejněn způsopbem umožňujícím dálkový přístup (zde - položka Registr plátců). V takovém případě je právě dvojnásobek limitu pro omezení plateb v hotovosti (tj. 2x 270 000 = 540 000 Kč) hranice, od které je nutno ověřovat bankovní účet, na který úplatu zasíláte. Jenom pro doplnění - důvodů pro ručení za neodevenou DPH je ovšem daleko více.

Zpět