Okamžik uvedení automobilu do stavu způsobilého k užívání

28.02.2012 09:46

Pokud Vámi zakoupený automobil splnil podmínky pro uvedení pořizované věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání (dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání) podle ustanovení § 26 odstavce 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je možné zahájit jeho odpisování ve zdaňovacím období, ve kterém splnil tyto podmínky. Okolnost, že byla v předmětném zdaňovacím období vystavena vozidlu pouze tzv. převozní značka, není pro posouzení okamžiku zahájení odpisování ve smyslu zákona rozhodná. Rozhodujícími okolnostmi jsou vlastnictví vozidla a jeho technická způsobilost, nikoliv přidělení registrační značky.

Pozn.: z výkladu ministerstva financí z dubna 2011

Zpět