Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění - režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

07.02.2012 19:29

Česká daňová správa (Generální finanční ředitelství) zveřejnilo tabulku některých činností, u kterých byly pochybnosti o zařazení do režimu přenesené daňové povinnosti. Tato tabulka vychází z nejčastějších dotazů vznesených na úřad GFŘ. V této tabulce dává příkladné zařazení uvedených činností a měla by být průběžně doplňována. Tabulka

Zpět