Připravované změny daní z příjmů pro rok 2011

17.10.2010 11:20

Článek vychází pouze z informací na školení, která jsme jako členové KDP ČR absolvovali, nikoliv z médií, kde jsou často informace zkreslené. Článek pouze zmiňuje oblasti, ve kterých jsou navrhovány změny, detailní rozpis zpracujeme až na základě schválených změn.

Změny jsou zatím schválené vládou, která se bude snažit o přijetí ve zkráceném legislativním procesu, ale opozice se vyjádřila, že toto neumožní. Nutno říct, že ne všechny změny jsou domyšlené, takže regulérní legislativní proces by jim jenom prospěl. V tom případě je však termín přijetí k 1.1.2011 vážně ohrožen.

Již schválené změny v roce 2010:

 • emisi státních dluhopisů mohou nabývat i fyzické osoby, ale v tomto případě je zrušeno osvobození držby těchto cenných papírů po 6 měsících
 • přílepek - novela zákona o územních finančních orgánech - zřízení Generálního finančního ředitelství, do jehož působnosti budou převedeny mimo jiné právnické osoby s obratem nad 2 miliardy Kč

Navrhované další změny pro rok 2011:

 • zdanění příjmů prezidenta, ex-prezidenta a dalších příjmů některých státních zaměstnanců, zdanění náhrad představitelů státní moci
 • změny v osvobození důchodů - zavedení skokové hranice 840 tisíc Kč/rok pro příjmy dle §6 + §7 + §9
 • snížení základní slevy na poplatníka o 1200 Kč/rok (100 Kč měsíčně, tzv. povodňová daň), snížení slevy na dítě neprošlo
 • drobné změny pro produkty penzijního připojištění, pronájmu obchodního majetku, úvěru na nákup stavebního pozemku
 • dodaňování pohledávek - při přechodu na paušální výdaje, při přechodu na vedení účetnictví, podávání dodatečného daňového přiznání
 • dary právnických osob - rozšíření případů, pro které se zvyšuje limit na 10%
 • ruší se poloviční sazba daně př zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením
 • rozsáhlé změny pro fotovoltaické elektrárny (obecně ekologické zdroje), např. zrušení 5letého osvobození, změny odpisů nebo zatřídění do odpisových skupin
 • upřesnění pro tzv. paušální výdaje na dopravu
 • výběry z životního pojištění bez zániku smlouvy se nadále nesnižují o příspěvky zaplacené zaměstnavatelem
 • daňová uznatelnost stipendií se omezuje částkou
 • změny pro Fondy kvalifikovaných investorů ze zahraničí - definice charakteristik
 • "leasing" movitých věcí ve 4. a 5. odpisové skupině, které nejsou nemovitostí - specifikace minimální doby trvání smlouvy
 • dodaňování rezervy na opravu dlouhodobého majetku v aktuálním zdaňovaném období
 • dodaňování polhůtních a promlčených závazků, změna pro právní nástupce
 • změny pro opravné položky na pohledávky a odpisy pohledávek (zákon o rezervách)
 • dodatečné zdanění příspěvků na státní příspěvek ke stavebnímu spoření již za rok 2010, a to srážkovou daní ve výši 50 %
 • nově zavedená daň ze zpevněné plochy (plošné stavby)

 

Připravujeme:

přehled změn pro daň z přidané hodnoty, změn v oblasti závislé činnosti (vč. sociálního a zdravotního pojištění)

Zpět