Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění

23.03.2010 20:12

dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP):

druh slevy dle § 35ba ZDP sleva na dani
za rok 2009
sleva na dani
za rok 2010
na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
na manžela/ku (příjem < 68000 Kč/rok) 24 840 Kč 24 840 Kč
na manžela/ku - držitel průkazu ZTP/P (př.< 68000 Kč) 49 680 Kč 49 680 Kč
invalidní důchodce s invaliditou 1. či 2. stupně  2 520 Kč  2 520 Kč
invalidní důchodce s invaliditou 3. stupně  5 040 Kč  5 040 Kč
držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 16 140 Kč
student (do 26, resp. 28 let)   4 020 Kč   4 020 Kč
druh zvýhodnění dle § 35c ZDP daňové zvýhod.
za rok 2009
daňové zvýhod.
za rok 2009
dítě žijící ve společné domácnosti 10 680 Kč 11 604 Kč
dítě s průkazem ZTP/P žijící ve spol. domácnosti 21 360 Kč 23 208 Kč

pro zaměstnavatele FO či PO:

druh slevy dle § 35 ZDP sleva na dani
za rok 2009 i 2010
sleva na zaměstnance se zdravotní 18 000 Kč
sleva na zaměstnance s těžším zdravotním postižením 60 000 Kč

Zpět