Sazby pro uplatnění výdajů procentem z příjmů

23.03.2010 20:41

Dle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:

příjmy z činnosti % z příjmů: 2009 % z příjmů: 2010
zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství (§ 7/1/a) 80 % 80 %
řemeslné živnosti (§ 7/1/b) 80 % 80 %
neřemeslné živnosti, kromě násled. (§ 7/1/b) 60 % 60 %
autorské a podobné příjmy, kromě příjmů ze záv. činn. (§ 7/2/a) 60 % 40 %
jiné podnikání a jiné samost. výdělečné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, daňoví poradci, insolvenční správci)
(§ 7/1/c + § 7/2/b-d)
60 % 40 %
příjmy z pronájmu (§ 9) 30 % 30 %

 

Zpět