Zavření pokladen finančních úřadů na přelomu roku 2010/11 !!!

09.12.2010 15:33

V roce 2010 budou z provozních důvodů pokladny finančních úřadů pro výběr daní v hotovosti otevřeny do 15. 12. 2010 (včetně). V roce 2011 budou tyto pokladny otevřeny od 10. ledna 2011
Ve smyslu platných rozpočtových pravidel končí rozpočtový rok dnem 31. 12. 2010. Aby bylo možné zúčtovat veškeré platby na účtech OSS v souladu s termíny, které každoročně stanovuje ČNB, mohou být pokladny finančních úřadů otevřeny nejdéle do 15. 12. 2010 (středa, poslední úřední den na finančních úřadech před uzávěrkou účtů finančních ředitelství).
Dne 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 199/2010 Sb. , kterým se mimo jiné novelizuje zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Tímto dnem se zřizuje soustava územních finančních orgánů a v jejím rámci se zřizují Generální finanční ředitelství, finanční ředitelství a finanční úřady. Generální finanční ředitelství bude účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů budou mít finanční ředitelství a finanční úřady postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství. Na základě výše uvedeného budou pokladny finančních úřadů pro výběr daní v hotovosti v roce 2011 otevřeny od 10. ledna 2011.

Zdroj: Česká daňová správa

Zpět