Změna státního příspěvku k důchod. připoj. od 1. ledna 2013

31.08.2012 22:58

Na státní příspěvek má od ledna 2013 nárok účastník, který zaplatil na daný měsíc příspěvek ve výši alespoň 300 Kč.

Měsíční příspěvek účastníka a měsíční státní příspěvek v roce 2012 a 2013

Příspěvek
účastníka
100 Kč 200 Kč 300 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč 700 Kč 800 Kč 900 Kč 1000 Kč
a více
Státní příspěvek
současný *
50 Kč 90 Kč 120 Kč 140 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč
Státní příspěvek
od 1. ledna 2013
0 Kč 0 Kč 90 Kč 110 Kč 130 Kč 150 Kč 170 Kč 190 Kč 210 Kč 230 Kč

* Účastníci, jejichž penzijní připojištění se řídí penzijním plánem č. 1 a č. 2  a dosud nedosáhli věku 60 let a 60 měsíců pojištěné doby, mají současný státní příspěvek sníženy o 25 %.

Výši státního příspěvku si snadno vypočítáte, když k částce 90 Kč připočtete 20 % z části Vašeho měsíčního příspěvku, přesahující 300 Kč.

Nová výše státního příspěvku se vztahuje na všechny účastníky bez ohledu na to, kdy byla smlouva o penzijním připojištění sjednána a kterým z penzijních plánů se řídí.

Účasníci s příspěvky vyššími než 1000 Kč/měsíc mohou i nadále využít daňový odpočet. Částka, o kterou lze snížit základ pro výpočet daně z příjmu zůstává 12 000 Kč, pro dosažení maximálního odpočtu bude nutné naspořit 24 000 Kč ročně.

 

Zpět