Změna zdanění důchodů od r. 2011

07.12.2010 18:14

Nadále trvá osvobození důchodů a penzí do výše 36násobku minimální mzdy, tedy 288 000 Kč za rok. Od roku 2011 platí výjimka z tohoto pravidla - pokud součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka daně přesáhne ve zdaňovacím období (kalendářním roce) částku 840 000 Kč, toto osvobození se nepoužije - vůbec! Stačí tedy jedna koruna nad limit a poplatník zdaní vše. Do příjmů podle § 6 se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

 

Zpět