Zprávičky 5/2013

23.05.2013 21:19

Finanční správa ČR zveřejní prvního nespolehlivého plátce v Registru plátců DPH

Od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. Správce daně dle ustanovení § 106a odst. 6 zákona o DPH zveřejňuje od 1. ledna 2013 na Daňovém portálu v aplikaci „Registr plátců DPH“ u každého plátce údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem.

Dvouletá zákonná záruka na zboží bude platit i po 1. lednu 2014

V minulých dnech se objevily v některých sdělovacích prostředcích spekulace týkající se dalšího osudu dvouleté záruční lhůty na zboží v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který má být účinný od 1.ledna 2014. Nový občanský zákoník totiž nepoužívá pojem záruka či záruční doba ve smyslu § 619 a násl. stávajícího občanského zákoníku, obsah práv a povinností kupujících a prodávajících však zůstává v podstatě zachován...

Zpět