DPH: Změny ve pravidlech pro daňové doklady od 1.1.2013

27.01.2013 19:20

Na tomto místě připravujeme obsáhlejší článek o pravidlech vystavování daňových dokladů pro účely především DPH, ale i účetnictví, a také elektronické fakturace.

Jako první důležitou informaci přinášíme změnu sdělení pro účely přenesené daňové povinnosti. Zatímco v minulém roce 2012 poskytovatel plnění podléhající zvláštnímu režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH musel na daňový doklad psát dlouhé sdělení ve smyslu (nebylo naprosto přesně stanoveno zákonem): "Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.", tak od 1.1.2013 se na daňový doklad v tomto případě a dalších případech, kdy daň přiznává a odvádí příjemce plnění (tzv. reverse-charge), píše tato zákonem jasně napsaná věta:

"DPH odvede zákazník."

Současně již není nutno v těchto případech uvádět sazbu DPH, jelikož za výpočet a odvod DPH je stejně zodpovědný příjemce plnění. (Zodpovědný byl i v roce 2012, ale nesmyslně tato povinnost pro poskytovatele v zákoně zůstala.)

Pro případy, kdy doklad se souhlasem (zmocněním) poskytovatele vystavuje příjemce plnění, na doklad se doplňuje (tzv. self-billing): 

"Vystaveno zákazníkem."

 

Zpět