Povinnost elektronického podání ve správě daní

18.09.2012 09:48

Dle současné zákoné úpravy jste povinni podávat elektronicky pouze souhrnná hlášení, výpisy z evidence přenesené daňové povinnosti podle § 92e a žádosti o vrácení daně v členských státech EU - to vše podle zákona o dani z přidané hodnoty (DPH).

Podle chystané novely zákona o DPH se pravděpodobně přidá povinnost předkládat elektronicky také daňová přiznání a přílohy, hlášení, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Podle návrhu má být tato úprava účinná od 1. 1. 2014. Současně se navrhuje osvobození některých plátců od této povinnosti, a to fyzické osoby s obratem do 6 milionů Kč za předcházejících 12 kalendářních měsíců, pokud jim již nevznikla povinnosti činit podání elektronicky na základě tohoto či jiného zákona.

Nutno mít na paměti, že novely zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa zavedly povinnost podávat elektronicky četná hlášení a vyúčtování daně ze závislé činnosti, sociálnímu a zdravotnímu pojištění pro všechny zaměstnavatele! Takže všichni zaměstnavatelé bez ohledu na obrat nebudou osvobozeni od výše uvedené povinnosti podávat daňová tvrzení k DPH elektronicky.

Naše daňová a účetní kancelář má všechny prostředky pro komunikaci se správcem daně v elektronické podobě, proto Vám můžeme ušetřit náklady i čas, které byste jinak museli vynaložit na pořízení hardwarového i softwarového vybavení, zajištění uznávaných elektronických podpisů atd.

 

Zpět