Sleva na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014

07.10.2014 20:10

Ústavní soud postupně ve dvou rozsudcích rozhodl, že odebrání základní slevy důchodcům v letech 2013 a 2014 bylo protiústavní. Nejdříve takto rozhodl pro rok 2014 (což je v prvé řadě důležité pro zaměstnané důchodce, kteří platí daň z příjmů zálohově každý měsíc prostřednictvím svého zaměstnavatele), a následně potvrdil, že tato neústavnost se (logicky) týká i roku 2013. Proto původní zprávy z finanční správy, že nelze uplatnit slevu zpětně za rok 2013, jsou liché.

Finanční správa zveřejnila též postupy, jak si uplatnit tyto slevy. Tyto najdete na stránkách www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2014

Zjednodušeně řečeno - za rok 2013 si uplatníte slevu většinou formou daňového přiznání (pokud je to první přiznání, tak jako řádné, pokud jste již podávali řádné za rok 2013, tak toto bude dodatečné - tam je NUTNO dodržet lhůtu do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste zjistili důvod pro podání). Výjimečně můžete slevu dostat i od zaměstnavatele, ale pouze v případě, že již v rámci ročního zúčtování roku 2013 jste slevu požadovali, avšak zaměstnavatel Vám ji nepřiznal (např. jste si přerušili důchod k 1.1.2013, ale zaměstnavatel z důvodu opatrnosti slevu nepřiznal, aby nebyl nařčen z obcházení zákona, kterým vyhrožoval tehdejší ministr financí). Pokud jste slevu ani nežádali, musíte to nyní řešit daňovým přiznáním.

Za rok 2014 můžete u zaměstnavatele uplatnit slevu nejdříve za srpen 2014, pokud jste slevu opět žádali již na začátku roku, nebo po skončení roku u zaměstnavatele za celý rok 2014 či formou daňového přiznání za rok 2014.

daňoví poradci, Miroslav a Milena Čermákovi

Zpět