Sleva na dani pro starobní důchodce pro roky 2013-2015

27.01.2013 19:00

Novelou zákona o daních z příjmů byla pro roky 2013-2015 zrušena základní sleva na dani pro poplatníky, kteří k 1.1. daného roku pobírali starobní důchod. Někteří poplatníci ve snaze získat slevu na dani zpět požádali správu sociálního zabezpečení o zastavení výplaty starobního důchodu k 1.1.2013 na dobu jednoho dne nebo delší, čímž využili doslovný jazykový výklad zákona. Upozorňujeme však, že soudy dnes již posuzují zákony i na základě dalších výkladů a dle smyslu zákona. 

Česká daňová správa k tomu vydala toto prohlášení:

"V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu."

Jako důsledek může být myšleno neuznání slevy na dani, tedy stanovení daně ve vyšší výši, spojené s úrokem z prodlení a penále 20% z rozdílu daně tvrzené a vyměřené.

Zpět