Změny platby pojistného na sociální zabezpečení (z mezd) od 1. 1. 2011

05.02.2011 14:04

Jaké změny čekají platby pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2011

Sazba pojistného na nemocenské pojištění zůstává pro zaměstnavatele ve výši 2,3 % s tím, že zaměstnavatelé již nebudou mít možnost odečíst si polovinu částky zúčtované na náhradě mzdy poskytnuté zaměstnancům za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 si mohou dobrovolně zvolit, že jim možnost odečtu zůstane zachována, pokud zaplatí vyšší nemocenské pojištění – tj. v sazbě 3,3 % (místo 2,3 %). Tuto volbu však musí zaměstnavatelé předem písemně oznámit nejpozději do 20. ledna své správě sociálního zabezpečení a budou si moci odečíst od pojistného polovinu náhrad mzdy vyplacených zaměstnancům za období prvních 21 dnů DPN v kalendářních měsících běžného roku.

Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného na sociální zabezpečení v kalendářním roce 2011 zůstává stejný, tzn. částka 1 781 280 Kč. Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, nebude již platit pojistné zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Zpět