Daně

Nabízíme mimo jiné tyto služby:

  • zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob
  • konzultace v oboru daně z přidané hodnoty a to i intrakomunitárních plnění v rámci EU nebo zahraniční plnění
  • daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, dědická a darovací daň
  • mezinárodní příjmy, posouzení na základě smluv o zamezení dvojího zdanění
  • zastupování na finančním úřadě, daňově-právní pomoc při daňových kontrolách
  • řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek
  • zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku
  • detailní analýzy daňových rizik
  • řešení daňové optimalizace
  • …a mnoho dalšího

Jsme registrovaní členové Komory daňových poradců ČR, ze zákona jsme pojištěni na odpovědnost za daňová rizika a související služby.

Komora daňových proadců ČR