Archiv článků

Povinnost elektronického podání ve správě daní

18.09.2012 09:48
Dle současné zákoné úpravy jste povinni podávat elektronicky pouze souhrnná hlášení, výpisy z evidence přenesené daňové povinnosti podle § 92e a žádosti o vrácení daně v členských státech EU - to vše podle zákona o dani z přidané hodnoty (DPH). Podle chystané novely zákona o DPH se...

Změna státního příspěvku k důchod. připoj. od 1. ledna 2013

31.08.2012 22:58
Na státní příspěvek má od ledna 2013 nárok účastník, který zaplatil na daný měsíc příspěvek ve výši alespoň 300 Kč. Měsíční příspěvek účastníka a měsíční státní příspěvek v roce 2012 a 2013 Příspěvek účastníka 100 Kč 200 Kč 300 Kč 400...

Informace GFŘ k režimu přenesené daňové povinnosti vydaná ve spolupráci s ČSÚ

31.08.2012 19:18
GENERÁLNÍ  FINANČNÍ  ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní   V Praze 31. 8. 2012 Č.j.: 29 726/12-3210-010311   Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ k některým otázkám zatřídění stavebních prací...

Okamžik uvedení automobilu do stavu způsobilého k užívání

28.02.2012 09:46
Pokud Vámi zakoupený automobil splnil podmínky pro uvedení pořizované věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání (dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání) podle ustanovení § 26 odstavce 5 zákona č. 586/1992 Sb., o...

Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění - režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

07.02.2012 19:29
Česká daňová správa (Generální finanční ředitelství) zveřejnilo tabulku některých činností, u kterých byly pochybnosti o zařazení do režimu přenesené daňové povinnosti. Tato tabulka vychází z nejčastějších dotazů vznesených na úřad GFŘ. V této tabulce dává příkladné zařazení uvedených činností a...

Jak si snížit daně u podnikatelů nebo občanů s jinými příjmy

14.01.2012 19:08
Odečitatelné položky od základu daně: úroky z hypotéky nebo stavebního spoření životní a penzijní pojištění dary včetně bezplatných odběrů krve členské příspěvky odborům zvyšování kvalifikace Takto vypočítaná daň z příjmů fyzických osob ještě nebývá úplně definitivní....

2012: Minimální zálohy na SP a ZP pro OSVČ

11.01.2012 13:15
Od ledna 2012 je zvýšena minimální záloha na zdravotní pojištění z 1670 Kč na 1697 Kč. Proto všichni, kdo platí méně než 1697 Kč si musejí od zálohy za leden 2012 (splatnost do 8.2.2012) tuto platbu zvýšit na 1697 Kč. Výjimkou jsou osoby, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. U...

Změny, které přináší důchodová reforma

08.01.2012 17:26
  Díky přehlasování Senátu Poslaneckou sněmovnou prošly zákony související s penzijní reformou. Přestože je účinnost zákonů od 1. 1. 2013, již od poloviny prosince 2011 začal platit § 184 zákona o doplňkovém penzijním připojištění. Ten říká, že žádosti o převod prostředků...

DPH - Přenesená daňová povinnost ve stavebnictví od 1.1.2012

15.12.2011 22:24
Níže najdete klasifikaci úkonů, které od 1.1.2012 podléhají novému režimu přenesené daňové povinnosti k DPH (PDP). K tomu doporučuji se také podívat na podrobnější vysvětlivky na webu Českého statistického úřadu ZDE. Tam se můžete lépe orientovat, zda zrovna vaše činnost, kterou fakturujete,...

Zahraniční stravné

15.12.2011 18:58
VYHLÁŠKA 379/2011 Sb., platná pro rok 2012 - ZDE VYHLÁŠKA 350/2010 Sb., platná pro rok 2011 - ZDE VYHLÁŠKA 459/2009 Sb., platná pro rok 2010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2010 Země Měnový kód Měna Základní sazby...