Archiv článků

FÚ: Daň z příjmů právnických osob - chybné účtování přebytků na skladě

14.10.2010 13:36
Zdroj: Česká daňová správa V rámci daňové kontroly na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářní rok 2006 bylo zjištěno, že daňový subjekt prováděl účtování o pořízení a úbytku zásob způsobem B. V rámci inventarizace zásob zjistil a vyčíslil inventarizační rozdíly (manka a...

FÚ: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funk. pož. – vznik stálé provozovny

14.10.2010 13:30
Zdroj: Česká daňová správa Na základě kontroly daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období r. 2006 byla správcem daně provedena kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období r. 2005, 2006 a 2007 u daňového subjektu – zahraniční fyzické...

FÚ: Daň z příjmů fyzických osob a daň z přidané hodnoty – aukční servery

14.10.2010 13:16
Zdroj: Česká daňová správa U daňového subjektu byla zahájena daňová kontrola v rámci probíhající kontrolní akce zaměřené na společnosti provozující aukční servery. Ze zaslané databáze společnosti provozující aukční server bylo zjištěno, že daňový subjekt obchodoval v roce 2007 přes aukční...

Informace MF ČR k uplatňování ceny obvyklé při odvodu DPH (aktualizováno)

10.05.2010 22:59
Ministerstvo financí ČR vydalo oficiální informaci k §36a zákona o DPH, který od 1.1.2010 nově zavedl povinnost odvodu DPH z ceny obvyklé namísto sjednané, při prodeji osobám ve zvláštním vztahu k plátci. Zde naleznete plné znění, při nejasnostech při aplikaci se obraťte na některého z daňových...

Zdaňování příjmů z prodeje bytů a nemovitostí

23.03.2010 22:11
(Informace pochází z Ministerstva financí ze dne 11.7.2005, od roku 2006 jsou podobné informace obsažené v pokynu D300, ovšem ne v tak úhledné formě. Informace by měla být platná i dnes, k velkým změnám nedošlo.) Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí podléhají zdanění daní z příjmů fyzických osob...

Sazby pro uplatnění výdajů procentem z příjmů

23.03.2010 20:41
Dle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: příjmy z činnosti % z příjmů: 2009 % z příjmů: 2010 zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství (§...

Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění

23.03.2010 20:12
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP): druh slevy dle § 35ba ZDP sleva na dani za rok 2009 sleva na dani za rok 2010 na poplatníka ...

Archivace dokladů (1. část - mzdy)

04.03.2010 23:42
Společnosti zapsané v obchodním rejstříku Právní problematiku upravuje hned několik právních předpisů, např. zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 563/1991 Sb., zákon č. 235/2004 Sb., zákon č. 499/2004 Sb. Pokud je doklad použit pro několik účelů, vždy je třeba sledovat ten nejpřísnější, tj....

Nemusíte podávat přiznání, pokud...

07.02.2010 01:14
Pokud máte kromě příjmů ze zaměstnání další příjmy jen do výše 6000 Kč/rok a nepobíral jste příjmy ze zaměstnání ani jeden den současně od dvou a více zaměstnavatelů vyjma příjmů zdaněných srážkou daně, nemusíte podávat přiznání k dani z příjmů fyz. osob. Pokud máte celkové příjmy do 15000 Kč/rok,...

Vrácení části plateb sociálního pojištění z mezd za 1. pol. 2007 - ZAMÍTNUTO (aktualizováno)

09.01.2010 01:46
 V médiích probíhá bouřlivá diskuze ohledně chyby státních orgánů (především zákonodárných) v roce 2007, která BY MOHLA vést k vrácení zaplaceného sociálního pojištění z mezd, které platí zaměstnavatel za sebe (tedy nikoliv ze mzdy zaměstnance) za měsíce 1-6/2007. V této souvislosti je třeba...